Civil

Szolgáltatások

Tanácsadás

A program keretében a munkavállalók és a munkáltatók számára tanácsadást biztosítunk. Ez egyrészt foglalkoztatási tanácsadás a munkavállalók számára. Valamint munkáltatói érzékenyítés, amelynek keretében a tanácsadó felkészíti a munkaadót a hátrányos helyzetű munkavállalók fogadására, beillesztésére, sikeres foglalkoztatásuk elősegítésére.

A foglalkoztatási tanácsadás keretében információnyújtással, információközvetítéssel és kapcsolatépítéssel, valamint együttműködést elősegítő tevékenységekkel a tanácsadó hozzájárul az adott térségben, településen a szociális területén tanulmányokat folytató vagy már képzettséggel rendelkező fiatalok és álláskeresők munkarőpiaci kompetenciafejlesztéséhez, beleértve munkát keresőket és a jelenleg inaktív munkavállalókat is.

  • Hogyan találok megfelelő munkát fogyatékossággal élő, speciális problémákkal küzdő, tartósan beteg, vagy megváltozott munkaképességű álláskeresőként?
  • Milyen kedvezményekre vagyok jogosult és milyen bértámogatással jár a foglalkoztatásom?
  • Hogyan tartsam meg a jelenlegi munkahelyemet?

Befogadó munkaerőpiac kerekasztal

A “Befogadó munkaerőpiac” kampány keretében kerekasztal beszélgetéseket szervezünk. A kerekasztalra a munkaerőpiaci szereplők körét, a képző intézményeket, foglalkoztatási és munkaügyi szervezeteket, önkormányzatokat és civil szervezeteket hívunk meg.

A rendezvényeket 4 alkalommal, 3 óra időtartamban, alkalmanként 12 fő részvételével szervezzük, amelyhez online fórumot is kapcsolunk és megteremtjük a rendezvények media nyilvánosságát.


Kerkasztalok témái:

1. Munkakeresés, toborzás és az információk elérhetősége

2. Képzés, készségek és képességek

3. Felelősségek és attitűdök

4. Kombinált és általános munkaerőpiac

Szakmai egyeztető fórum

A szociális partnerek kapacitásfejlesztése érdekében szakmai egyeztető fórumot üzemeltetünk.

A projekt részeként megerősítjük az érdekvédelmi hálózatot és kiemelt prioritásként kezeljük a szociális gazdaság teljes értékű befogadását az országos hatókörű szociális párbeszédbe.

A szakmai egyeztető fórum célja a szervezetek közötti rendszerszerű együttműködés kialakítása és a társadalmi párbeszéd előmozdítás a munkaerőpiac szereplői között a “Befogadó munkaerőpiac” megteremtése érdekében.

Az egyeztető fórumokra összesen 4 alkalommal, 6 óra időtartamban, alkalmanként 15 fő részvételével kerül sor.

Jogszerű foglalkoztatás Workshop

Képviseleti erő növeléséhez kapcsolódó tevékenységünk “Jogszerű foglalkoztatás” workshopok bonyolítása, amelynek célja a jogszerű foglalkoztatás támogatása a munkáltatói és munkavállalói oldalon egyaránt, valamint a kollektív szerződések megkötésének támogatása.

A Jogszerű foglalkoztatás workhopok részeként a képviseleti erő növeléséhez kapcsolódó tevékenységekre fektetjük a hangsúlyt, úgy mint:

– a jogszerű foglalkoztatás feltételei a munkáltatói és munkavállalói oldalon

– kollektív szerződések megkötésének támogatása

– kollektív szerződések megfelelő alkalmazásának elősegítése- informálás, értelmezés, az alkalmazásra vonatkozó szakértői segítségnyújtás

A workshopot 2 alkalommal, alkalmanként 12 fő részvételével 6 óra időtartamban tervezzük, amelyen jogi szakértő közreműködését biztosítjuk.

Külföldi tanulmányutak

Projektünk keretében megtörténik az európai uniós és nemzetközi megállapodások alkalmazása és szükség esetén kibővítése a hazai igényeknek megfelelően, amelynek kivitelezésében egy angliai és dél-stájerországi partnerrel dolgozunk együtt, emellett két napos külföldi tanulmányutat szervezünk 50 fő részvételével, amelynek során 4 ausztriai szociális vállalkozást látogatunk meg a dél-stájerországi térségben.

Két napos külföldi tanulmányutat szervezünk 50 fő részvételével, amelynek során 4 ausztriai szociális vállalkozást látogatunk meg a dél-stájerországi térségben, amelyben partnerünk a gleisdorfi Chance B és a Vulkanland Fejlesztési Ügynökség. A projekt keretében tanulmányozzuk a külföldön bevált gyakorlatokat és megismerkedünk az osztrák szociálökonómiai üzemek működésével.

Kutatás

Kutatás szociális partnerek közös kezdeményezéseként.
A kutatásunk címe:
A munkarőpiaci integrációt segítő társadalmi vállalkozások helyzete az Észak-Magyarországi régióban. A társadalmi vállalkozások jellemzőiről, helyzetéről kevés friss információval rendelkezünk. Kutatásunk a térségünkben működő szervezetekről kíván képet adni, feltáró, nem reprezentatív módszertan használatával. A kutatás célja, hogy feltérképezze a társadalmi vállalkozások típusainak megoszlását, tevékenységi profiljaikat, forrás szerzési-elosztási gyakorlataikat, beazonosítsa tevékenységeiket, eredményeiket, kapcsolati rendszereiket, jellemző alapítási indítékaikat.

Megszakítás