egyenlő bánásmód elősegítése, a szegregáció megelőzése

KÜLDETÉSÜNK

A hátrányos helyzetű munkavállalók és a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének legfontosabb tényezője a megfelelő számú munkahely biztosítása.
Foglalkoztatásuk a helyi társadalom szereplőinek összefogását igényli.

Programunkkal ösztönzést kívánunk adni, hogy a munkaadók, munkavállalók, érdekképviseletek, képző intézmények és a munkaerőpiaci szereplők együttműködjenek az egyenlő bánásmód elősegítésében és a szegregáció megelőzésében, annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű emberek minél nagyobb számban jussanak munkához és javuljon a foglalkoztatásuk minősége.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Tanácsadás

Foglalkoztatási tanácsadás a munkavállalók számára. Illetve a munkaadó felkészítse a hátrányos helyzetű munkavállalók fogadására, beillesztésére, sikeres foglalkoztatásuk elősegítésére.

Befogadó munkaerőpiac kerekasztal

A kerekasztalra a munkaerőpiaci szereplők körét, a képző intézményeket, foglalkoztatási és munkaügyi szervezeteket, önkormányzatokat és civil szervezeteket hívunk meg.

Szakmai egyeztető fórum

A projekt részeként megerősítjük az érdekvédelmi hálózatot és kiemelt prioritásként kezeljük a szociális gazdaság teljes értékű befogadását az országos hatókörű szociális párbeszédbe.

Jogszerű foglalkoztatás Workshop

Képviseleti erő növeléséhez workshopok bonyolítása, amelynek célja a jogszerű foglalkoztatás támogatása a munkáltatói és munkavállalói oldalon egyaránt, valamint a kollektív szerződések megkötésének támogatása.

Együtt, egymásért

A CSAPAT

Alapítványunk csapata holisztikus szemlélettel igyekszik egyensúlyi állapot létrehozni a társadalmi tevékenységek – az ökológiai szempontok szerinti megvalósulások és gazdasági szabályszerűségek ötvözésével.

Gondolatok

Az emberek nem születtek egyformának, de természetes joguk, hogy egyenlő lehetőségekkel rendelkezzenek. A szabad társadalomban a teljesítmény legyen az előrehaladás mércéje.

Minden emberi lény, akár fogyatékos, akár nem, igyekszik képességei legjavát nyújtani, és ha boldogságra törekszik, meg is fogja lelni a boldogságot.

GYAKORI KÉRDÉSEK

Projektünk témája a ’Térségi munkaerőpiaci kihívások kezelése a szociális gazdaságban’. A projekt keretében modellfejlesztés valósul meg egy perifériális, leszakadó térségben. A szociális gazdaságon belül kiemelt prioritásként kezeljük a szociális mezőgazdaságot, mivel a megye perifériális térségeiben elsősorban ezek az erőforrások állnak rendelkezésre. Az általunk fejlesztett és a Kísérleti Projekt keretében kipróbálásra kerülő Szociális Farm olyan tevékenységek összessége, amely  mezőgazdasági forrásokat használ fel vidéki vagy
városkörnyéki övezetekben olyan szociális szolgáltatások létrehozására, mint a rehabilitáció, a terápia, a védett munkahelyek, az egész életen át tartó tanulás és a társadalmi integrációhoz hozzájáruló egyéb tevékenységek.

Várjuk interjúalanyok jelentkezését, akik sikeres társadalmi vállalkozást
üzemeltetnek, bevált gyakorlatokat és tapasztalatokat termeltek ki, amelyeket szeretnének megosztani másokkal.

Társadalmi vállalkozásokat keresünk az alábbi szervezeti formák szerint: szociális szövetkezet, nonprofit kft, civil szervezetek és egyházak által fenntartott szociális vállalkozások, amelyek ténylegesen foglalkoztatók is, tehát van bejelentett alkalmazottjuk, akik tevékenységi kört szeretnének bővíteni és érdeklődnek a Szociális Farm modell bevezetése iránt.

Megszakítás